1 měsíc … 700 Kč, pro pravidelné cvičence z jiných dojo 450 Kč
3 měsíce … 2000 Kč
5 měsíců … 3000 Kč
1 trénink … 200 Kč
Návštevníci z mimopražských dojo vítání zdarma, v případě delšího období po dohodě.
…………………………………………………………………………………………………………………………
1 month … 700 Kč, for regular participants from other dojos 450 Kč
3 months … 2000 Kč
5 months … 3000 Kč
1 practise … 200 Kč
 Visitors practicing Aikido are welcome for free, resp. based on an individual agreement in case of a longer period.